Zendingen en verzendingen tijdens de kerstvakantie